Tonernas system (Del 1/3): Hur skriver vi våra toner?

av | nov 1, 2015 | Musikteori

Detta är min första serie i musikteori och därför tänkte jag att det är lämpligt att vi börjar med att gå igenom de toner som används i Sverige, samt hur systemet är uppbyggt och hur de skrivs.

Till att börja med så finns det endast sju vita toner, som representeras av de vita tangenterna på ett pianot. Det är tonerna:

A B C D E F G

Enkelt! Det är bara de sju första bokstäverna i alfabetet. Lätt att komma ihåg! Det som kan vara bra att komma ihåg är att efter G så börjar det om på A igen. Alltså blir det:

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A

Nu när A, eller någon annan ton upprepas, så är den tonen en oktav högre än den föregående. Alltså är den tonen ljusare.

Skulle det nu vara så att vi vill gå baklänges, från A, och komma åt de tonerna som blir mörkare, ja då tar vi bara samma bokstäver och räknar baklänges!

A B C D E F G ⬅︎ A B C D E F G A ⬅︎

 

Men finns det inget system där man enkelt kan prata om en ton, och understryka dess exakta tonhöjd? 

Ja! Till exempel finns det en ton som kallas för mitten C (eller ettstrukna c). Den ligger nästan i mitten på ett piano och skrivs som c1. Denna ton ligger i den ettstrukna oktaven. I denna oktav skrivs alla toner med små bokstäver och en etta efter sig.

c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1

Piano med mitten C eller c1

Det kan vara bra att veta är att när man använder detta system så utgår man från, och börjar alla oktaver med, tonen C (istället för tonen A, som jag gjorde i början av denna text).

Därmed hamnar tonen efter b1, i nästa oktav. Vilket är den tvåstrukna oktaven. Här skrivs tonerna med en liten bokstav och siffran två efter sig:

c2 d2 e2 f2 g2 a2 b2

Ser du hur systemet hänger ihop? Om vi tar nästa oktav, kan du då gissa vad den heter?

Precis! Det är den trestrukna oktaven och dess toner skrivs:

c3 d3 e3 f3 g3 a3 b3

 

Om vi nu skulle rada upp alla tre oktaver efter varandra, då skulle det se ut så här:

c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1 c2 d2 e2 f2 g2 a2 b2 c3 d3 e3 f3 g3 a3 b3

Ser du hur det hänger ihop? Efter C börjar den nya oktaven. Då har de fått en ny (högre) siffra som visar i vilken ordning den oktaven/de tonerna ligger i förhållande till de andra! En bra tumregel är: ju högre siffra, desto högre/ljusare toner!

 

Men om vi nu skulle vilja gå ner i ett lägre register, och därmed komma åt tonerna som kommer innan c1, hur ska vi göra då?

Vi vet att bokstaven som kommer innan C i alfabetet är B. Alltså borde tonen innan c1 vara någon form av ”B”. Om vi ska följa det tidigare systemets nummerordning, då borde det vara ett litet ”b” med en nolla efter sig. Alltså ”b0”?

Nu är det faktiskt så att vi inte behöver skriva ut nollan. Det räcker med den lilla bokstaven! Denna oktav kallas för den lilla oktaven och den skrivs med bara små bokstäver! Denna oktav kommer innan den ettstrukna.

c d e f g a b c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1 c2

Fortfarande logiskt? Den följer mönstret med de små bokstäverna men har ingen siffra! (Det hade varit onödigt att skriva ut en nolla efter alla toner)

Men vad händer med tonerna som är ännu lägre (längre ner i registret och därmed mörkare)? Kan du gissa?

Det är inte helt ologiskt. Den oktav som kommer före den lilla oktaven är den stora oktaven och de tonerna skrivs enbart med stora bokstäver!

Alltså ser de tre oktaverna, från och med den stora oktaven, ut så här:

C D E F G A B c d e f g a b c1 d1 e1 f1 g1 a1 b1 c2

 

Men om man nu skulle vilja gå ännu lägre i registret? Hur skriver man då? 

Jo, då lägger man till en etta efter de stora bokstäverna:

C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C D E F G A B c d e f g a b c1

Inte så dumt va? Nu är vi i kontraoktaven och det är här de flesta basinstrument ligger som lägst.

 

Nästa oktav heter subkontraoktaven. Kan du gissa hur man skriver den? 

Precis! Med stora bokstäver och en tvåa efter sig!

C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2

Detta är den lägsta oktaven och den går ungefär så lågt som en vanlig människa kan höra. C2 ligger bara på 16,35 Hz (en människa kan höra så lågt som 12-15 Hz, men man brukar säga runt 20 Hz).

Piano med A2, c1 och c5

A2 är den lägsta tonen på ett normalt, 88-tangent piano.

Nu kanske du har märkt att vi har brutit vår tumregel. Den som sa ”ju högre siffra desto ljusare ton.” Nu är det så att när man skriver med stora bokstäver så fungerar tumregeln tvärt om. Nu är det ju högre siffra, desto lägre ton! (Inte för att man brukar skriva lägre än en tvåa, alltså subkontraoktaven, men ändå!)

 

Så om vi nu skulle rada upp alla oktaver som vi har gått igenom, då skulle det se ut så här:

Pianotangentbord med tonerna. Från subkontraoktaven till c5 (femstrukna oktaven)

 

Finns det förresten högre toner än b3?

Nu har jag inte sagt det, men de toner som går högre än den trestrukna oktaven följer bara samma system! De fortsätter med små bokstäver men lägger bara till en högre siffra.

Den oktav som kommer efter den trestrukna är den fyrstrukna oktaven, och skrivs med små bokstäver och en fyra. Sedan kommer den generellt högsta (ljusaste) oktaven som är den femstrukna! Den skrivs med små bokstäver och en femma (c5 är den högsta tonen på ett piano).

Detta är generellt så långt man räknar och skriver i noter, men om man skulle vilja prata om toner som ligger högre än b5, ja då bara fortsätter man lägga till siffror! Det är uppe i den ”tiostrukna oktaven” som vårt hörselregister tar slut. Man brukar säga att den högsta frekvensen en människa kan höra är runt 20 000 Hz. Men detta är givetvis individuellt!

Tack så mycket för att du läste och jag hoppas att du har lärt dig något! I nästa avsnitt kommer jag att gå igenom de svarta tonerna och den kromatiska skalan!

Pin It on Pinterest