Intervall: Tritonus

av | jan 3, 2016 | Intervall, Musikteori

Beskrivning:

Nu har vi kommit till mitten av en oktav. Tritonus kallas även för ”den förstorade kvarten”, eller den ”förminskade kvinten”. När en ton har två namn kallas det för att tonen är ”enharmonisk”. Till exempel är alla svarta tangenter enharmoniska. De kan antingen vara en höjning ”C#” eller en sänkning ”D♭”, trots att det fortfarande är samma ton.

Till exempel i tonarten C, är den förstorade kvarten eller tritons, en höjning av kvarten ”F”, alltså ”F#”. Men det är samtidigt en förminskad kvint, en sänkning av kvinten ”G”, alltså ”G♭”.

Intervallets melodiska och harmoniska kvalitet är väldigt dissonant och spänningsladdat. Har man hamnat på tritonus måste man lösa upp den genom att antingen gå vidare till kvinten eller kvarten. Tritonus var förr förbjuden i kyrkan och kallades för ”djävulsintervallet” då det var så dissonant och ofint. Idag används den mycket i ”Metal”-musik av precis samma anledning.

Tritonus ligger som sagt i mitten av oktaven. Jämför de stigande och de fallande intervallens toner med varanda. Båda hamnar på ”F# / G♭”

 

Hitta tonen:

Tritonus ligger 6 halvtoner från grundtonen. Därför ligger den på den sjätte tangenten eller det sjätte bandet från grundtonen.

Pin It on Pinterest