Intervall: Instruktioner till tabellerna

av | dec 28, 2015 | Intervall, Musikteori

Om Intervall:

Intervall är hur man mäter musik, eller mer precist så är det hur man mäter avståndet / relationen mellan två toner!

Precis som att det är skillnad mellan färg och färg, så är det också skillnad mellan ton och ton. Precis som att våra ögon kan mäta skillnaden mellan ljust och mörkt, eller skarpt och suddig, så kan våra öron känna igen skillnaden mellan olika toner och deras förhållande till varandra!

Som du kanske vet finns det bara 12 olika toner i det musikaliska alfabetet. Detta delar in musiken i tolv olika intervall per oktav. Eller egentligen 24 olika. De låter olika beroende på om de är stigande eller fallande. Så tolv olika namn och 24 olika intervall.

Ett bra gehör är ett av de viktigaste verktyg som vi musiker kan ha. Alla föds inte med det som en självklarhet, men alla kan lära sig och träna upp det!

Det gäller bara att öva, lyssna, samt veta vad man ska lyssna efter!

När du har lärt dig de olika intervallen och börjat öva ditt gehör så kommer ditt spelande att förbättras något otroligt! Du kommer känna att du har kontroll, att du hänger med när du spelar med andra och du kommer vara ett stort steg närmre den musiker du vill bli!

INSTRUKTIONER TILL TABELLERNA:

  • Den lila pricken visar utgångstonen, vilket alltid kommer att vara C.
  • Den gula pricken visar vilken ton intervallet landar på.
  • Den lilla stjärnan  *  betyder en oktav upp. Alltså när den står intill ett C  C*  så betyder det att det är tonen C en oktav högre än grundtonen.
  • Alla tabeller visar först stigande intervall och sedan fallande. Förstå att ett fallande intervall har exakt samma namn och antal halva tonsteg som ett stigande. Den enda skillnaden är att de halva tonstegen går åt andra hållet. Istället för att intervallet blir ljusare räknar man ner och de blir mörkare.
  • Man även kan spela dem harmoniskt genom att trycka på båda tangenterna samtidigt!
  • I tabellerna kommer även låtexempel / låtreferenser att finnas. De kommer komma väl till pass när du övar på att lyssna och lär dig känna igen intervallen. Det är viktigt att ha något att referera dem till i början. Så det blir lättare att komma ihåg och känna igen dem!

Något som är bra att tänka på är att bilderna kommer att utgå från ett pianos tangentbord, och om det är komplicerat så ta detta tillfälle i akt till att studera hur tangenterna är uppbyggda! Pianot är ett perfekt instrument till att lära sig förstå musikteori då det enkelt och tydligt visar hur alla toner, intervall och oktaver ligger i förhållande till varandra.

Om du inte har tillgång till ett piano så rekommenderar jag att du laddar ner en app med ett pianotangentbord. Därmed kan du spela intervallen samtidigt som du läser om dem och höra hur de låter!

 

Lycka till, och om du har några frågor så är det bara att skriva till info@lmn.center

Pin It on Pinterest