Intervall: Grundtonen

av | dec 28, 2015 | Intervall, Musikteori

Beskrivning:

Det första intervall vi börjar serien med är grundtonen (”root” på engelska). Det är den första tonen i skalan och kallas även för ”prim”. Detta är den absolut viktigaste tonen i varje skala och tonart. Det är denna ton vi kommer att bygga alla intervall, melodier och ackord från. Detta är vår ”hemton”. Det är till denna vi går när vi vill få absolut upplösning! Det är grundtonen som bestämmer namnet på skalan, tonarten och ackorden.

Grundtonen är det mest harmoniska och upplösande intervall. Absolut konsonant. Här finns det ingen dissonans och saknas den i en låt så kommer lyssnaren bli obekväm och vilja höra den ännu mer.

Hitta tonen:

För att hitta grundtonen på ditt instrument så väljer du enkelt vilken ton som helst. Om ditt instrument är en gitarr eller bas, välj en sträng och sedan ett band. Om ditt instrument är ett piano, välj vilken tangent du vill (vit eller svart) och spela den.

Den tonen, bara för sig själv, utan någon annan ton, blir den aktuella grundtonen. På denna kommer vi att bygga alla de andra intervallen och melodierna. (För att hitta grundtonen i ett ackord så är det ofta bastonen)

 

Pin It on Pinterest