Intervall: Den Rena Oktaven

av | jan 10, 2016 | Intervall, Musikteori

Beskrivning:

Nu är vi tillbaka på grundtonen, fast en ”oktav” upp / ner. Men vad betyder det då? En oktav är grundtonen fast den har dubbelt eller hälften så många svängningar per sekund (Hertz) som grundtonen. Du vet säkert att stämnings A består av ”440 Hertz” (dess ljudvågor svänger 440 gånger per sekund). Den stigande oktaven till stämnings A har 880 Hertz, och den fallande oktaven till stämnings A har 220 Hertz.

Oktaven har samma namn och funktion som grundtonen. Det är detta intervallet som gör att vi kan avancera oss som musiker och spela samma melodi men i fler register. Vi kan därför ha med både bas, gitarr, piano, sång, flöjt, etc. i samma låt och ändå bara använda oss av 12 olika toner, om och om igen!

 

Hitta tonen:

Oktaven ligger på den tolfte tangenten från grundtonen. Det är enkelt att se på ett piano. Det är då mönstret upprepas igen. På en gitarr ligger oktaven tolv band från grundtonen på samma sträng. Det förklarar varför det är två prickar på just det tolfte bandet på en gitarr. Där börjar E (och hela gitarrhalsen) om. Om man utgår från en lös sträng, och spelar på det tolfte bandet på samma sträng, då är det samma ton fast en oktav högre.

Man kan även hitta oktaven på samma band som kvinten fast på strängen under. Om vi utgår från det tredje bandet på E-strängen (tonen G) så ligger kvinten på det femte bandet på A-strängen (tonen D). Då kommer oktaven att ligga på det femte bandet på D-strängen (tonen G), alltså samma band som kvinten fast strängen under.

 

Pin It on Pinterest