Intervall: Ren Kvint

Intervall: Ren Kvint

Beskrivning: Kvinten är det andra ”rena” intervallet, och precis som kvarten upplevs kvinten som att svängningarna mellan de två tonerna ”står still”. Det är ett neutralt intervall och kan användas i både dur och moll. Kvinten är ett starkt intervall med nästan en...
Intervall: Tritonus

Intervall: Tritonus

Beskrivning: Nu har vi kommit till mitten av en oktav. Tritonus kallas även för ”den förstorade kvarten”, eller den ”förminskade kvinten”. När en ton har två namn kallas det för att tonen är ”enharmonisk”. Till exempel är alla svarta tangenter enharmoniska. De kan...
Intervall: Ren Kvart

Intervall: Ren Kvart

Beskrivning: Den rena kvarten har en neutral karaktär och är ett av de ”rena” intervallen. Med ”ren” menas att det inte finns någon dissonans. Om man lyssnar kan man höra att svängningarna mellan de två tonerna nästan står stilla. (Ljudvågorna är i ”samsvängning”) Den...
Intervall: Stor Ters

Intervall: Stor Ters

Beskrivning: Den stora tersen, även känd som ”durtersen”, används precis som ”molltersen” fritt i alla musikstilar. Detta intervall har en igenkännande känslomässig karaktär som är glad, positiv och uppåt. Det är dur tersen som bestämmer om en skala eller ackord är av...
Intervall: Liten Ters

Intervall: Liten Ters

Beskrivning: Den lilla tersen, eller ”molltersen”, ligger tre halva tonsteg från grundtonen. Det är ett viktigt intervall då det är detta intervall som avgör om en skala eller ackord går i moll. Molltersen används vanligt i alla olika genrer. Det beskrivs som ledset,...
Intervall: Stor Sekund

Intervall: Stor Sekund

Beskrivning: Den stora sekunden ligger ett helt tonsteg från grundtonen. Ett helt tonsteg är samma som två halva tonsteg. Ljudkaraktären har en neutral kvalitet. Den kan leda till antingen dur eller moll beroende på vilken ton man tar efter. Den stora sekunden är...

Pin It on Pinterest