Solmisation

Solmisation

Har du någon gång hört termen solmisation, eller kanske det engelska namnet solfège, men inte riktigt förstått vad det betyder? Då har du kommit rätt! För det är precis vad detta inlägg ska handla om!   Vad är solmisation? Solmisation är enkelt beskrivet en form...
Intervall: Den Rena Oktaven

Intervall: Den Rena Oktaven

Beskrivning: Nu är vi tillbaka på grundtonen, fast en ”oktav” upp / ner. Men vad betyder det då? En oktav är grundtonen fast den har dubbelt eller hälften så många svängningar per sekund (Hertz) som grundtonen. Du vet säkert att stämnings A består av ”440 Hertz” (dess...
Intervall: Stor Septima

Intervall: Stor Septima

Beskrivning: Detta är tonen / de intervall, som ligger närmst ”oktaven” (dvs. grundtonen en oktav högre eller lägre). Den stora septiman nämns ofta som den ledande tonen (den ton som drar melodin mot oktaven). Eftersom tonen är närmast granne med oktaven är den...
Intervall: Liten Septima

Intervall: Liten Septima

Beskrivning: Detta intervall har en mjuk dissonans. Dock så ger den inte lyssnaren ett direkt behov av upplösning. Det är ett flexibelt intervall som ger oss möjlighet att antingen bygga en melodi, harmoni, eller lösa upp den i en annan ton. Om man lägger på detta...
Intervall: Stor Sext

Intervall: Stor Sext

Beskrivning: Den stora sexten eller den dubbelförminskade sjuan har en ljudkvalitet som är av diskret, och mild karaktär. Detta är ett durintervall som låter bra och används ofta i jullåtar.   Hitta tonen: Den stora sexten ligger nio halva tonsteg från...
Intervall: Liten Sext

Intervall: Liten Sext

Beskrivning: Detta intervalls melodiska och harmoniska kvalitet är spänningsfyllt och oupplöst. Intervallet har en mollkaraktär som kan vara både dissonant och upplösande. Hitta tonen: Den lilla sexten ligger åtta halva tonsteg från grundtonen. Det betyder att den...

Pin It on Pinterest