Intervall: Ren Kvint

Beskrivning: Kvinten är det andra ”rena” intervallet, och precis som kvarten upplevs kvinten som att svängningarna mellan de två tonerna ”står still”. Det är ett neutralt intervall och kan användas i både dur och moll. Kvinten är ett starkt intervall med nästan en... läs mer

Intervall: Tritonus

Beskrivning: Nu har vi kommit till mitten av en oktav. Tritonus kallas även för ”den förstorade kvarten”, eller den ”förminskade kvinten”. När en ton har två namn kallas det för att tonen är ”enharmonisk”. Till exempel är alla svarta tangenter enharmoniska. De kan... läs mer

Intervall: Ren Kvart

Beskrivning: Den rena kvarten har en neutral karaktär och är ett av de ”rena” intervallen. Med ”ren” menas att det inte finns någon dissonans. Om man lyssnar kan man höra att svängningarna mellan de två tonerna nästan står stilla. (Ljudvågorna är i ”samsvängning”) Den... läs mer

Intervall: Stor Ters

Beskrivning: Den stora tersen, även känd som ”durtersen”, används precis som ”molltersen” fritt i alla musikstilar. Detta intervall har en igenkännande känslomässig karaktär som är glad, positiv och uppåt. Det är dur tersen som bestämmer om en skala eller ackord är av... läs mer

GOTT NYTT ÅR!

Ville bara passa på att tacka för detta året och önska er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR! Nu gör vi 2016 oförglömligt!... läs mer

Intervall: Liten Ters

Beskrivning: Den lilla tersen, eller ”molltersen”, ligger tre halva tonsteg från grundtonen. Det är ett viktigt intervall då det är detta intervall som avgör om en skala eller ackord går i moll. Molltersen används vanligt i alla olika genrer. Det beskrivs som ledset,... läs mer

Intervall: Stor Sekund

Beskrivning: Den stora sekunden ligger ett helt tonsteg från grundtonen. Ett helt tonsteg är samma som två halva tonsteg. Ljudkaraktären har en neutral kvalitet. Den kan leda till antingen dur eller moll beroende på vilken ton man tar efter. Den stora sekunden är... läs mer

Intervall: Liten Sekund

Beskrivning: Den lilla sekunden, eller b2, är det minsta intervallet. Ljudkaraktären i detta intervallet är dissonant och har en mollkänsla över sig. *Dissonans kan beskrivas som ett ”ofint” eller ”oönskat” ljud som känns oupplöst och oharmoniskt. Spänningsladdat.... läs mer

Intervall: Grundtonen

Beskrivning: Det första intervall vi börjar serien med är grundtonen (”root” på engelska). Det är den första tonen i skalan och kallas även för ”prim”. Detta är den absolut viktigaste tonen i varje skala och tonart. Det är denna ton vi kommer att bygga alla intervall,... läs mer

Intervall: Instruktioner till tabellerna

Om Intervall: Intervall är hur man mäter musik, eller mer precist så är det hur man mäter avståndet / relationen mellan två toner! Precis som att det är skillnad mellan färg och färg, så är det också skillnad mellan ton och ton. Precis som att våra ögon kan mäta... läs mer

Pin It on Pinterest