Intervall: Liten Ters

Intervall: Liten Ters

Beskrivning: Den lilla tersen, eller ”molltersen”, ligger tre halva tonsteg från grundtonen. Det är ett viktigt intervall då det är detta intervall som avgör om en skala eller ackord går i moll. Molltersen används vanligt i alla olika genrer. Det beskrivs som ledset,...
Intervall: Stor Sekund

Intervall: Stor Sekund

Beskrivning: Den stora sekunden ligger ett helt tonsteg från grundtonen. Ett helt tonsteg är samma som två halva tonsteg. Ljudkaraktären har en neutral kvalitet. Den kan leda till antingen dur eller moll beroende på vilken ton man tar efter. Den stora sekunden är...
Intervall: Liten Sekund

Intervall: Liten Sekund

Beskrivning: Den lilla sekunden, eller b2, är det minsta intervallet. Ljudkaraktären i detta intervallet är dissonant och har en mollkänsla över sig. *Dissonans kan beskrivas som ett ”ofint” eller ”oönskat” ljud som känns oupplöst och oharmoniskt. Spänningsladdat....
Intervall: Grundtonen

Intervall: Grundtonen

Beskrivning: Det första intervall vi börjar serien med är grundtonen (”root” på engelska). Det är den första tonen i skalan och kallas även för ”prim”. Detta är den absolut viktigaste tonen i varje skala och tonart. Det är denna ton vi kommer att bygga alla intervall,...
Intervall: Instruktioner till tabellerna

Intervall: Instruktioner till tabellerna

Om Intervall: Intervall är hur man mäter musik, eller mer precist så är det hur man mäter avståndet / relationen mellan två toner! Precis som att det är skillnad mellan färg och färg, så är det också skillnad mellan ton och ton. Precis som att våra ögon kan mäta...

Pin It on Pinterest