Intervall: Liten Ters

Intervall: Liten Ters

Intervall: Liten Ters Beskrivning: Den lilla tersen, eller ”molltersen”, ligger tre halva tonsteg från grundtonen. Det är ett viktigt intervall då det är detta intervall som avgör om en skala eller ackord går i moll. Molltersen används vanligt i alla olika genrer. Det...
Intervall: Stor Sekund

Intervall: Stor Sekund

Intervall: Stor Sekund Beskrivning: Den stora sekunden ligger ett helt tonsteg från grundtonen. Ett helt tonsteg är samma som två halva tonsteg. Ljudkaraktären har en neutral kvalitet. Den kan leda till antingen dur eller moll beroende på vilken ton man tar efter. Den...
Intervall: Liten Sekund

Intervall: Liten Sekund

Intervall: Liten Sekund Beskrivning: Den lilla sekunden, eller b2, är det minsta intervallet. Ljudkaraktären i detta intervallet är dissonant och har en mollkänsla över sig. *Dissonans kan beskrivas som ett ”ofint” eller ”oönskat” ljud som känns oupplöst och...
Intervall: Grundtonen

Intervall: Grundtonen

Intervall: Grundtonen Beskrivning: Det första intervall vi börjar serien med är grundtonen (”root” på engelska). Det är den första tonen i skalan och kallas även för ”prim”. Detta är den absolut viktigaste tonen i varje skala och tonart. Det är denna ton vi kommer att...
Intervall: Instruktioner till tabellerna

Intervall: Instruktioner till tabellerna

Intervall: Instruktioner till tabellerna Om Intervall: Intervall är hur man mäter musik, eller mer precist så är det hur man mäter avståndet / relationen mellan två toner! Precis som att det är skillnad mellan färg och färg, så är det också skillnad mellan ton och...

Pin It on Pinterest